Perlindungan Takafulink yang merangkumi perlindungan 3 dalam 1 termasuk khairat kematian, kad perubutan komprehensif dan pelaburan berlandaskan syariah. Dapatkan cadangan pelan perlindungan sekarang!

Perlindungan Takaful Puteri Plus memberi perlindungan khas untuk wanita yang melibatkan penyakit sakit puan. Perlindungan unik ini harus ada untuk setiap wanita di seluruh Malaysia. Dapatkan cadangan pelan perlindungan Takaful Puteri Plus sekarang!

Takafulink MRTA adalah pilihan bijak untuk anda yang berhasrat untuk memiliku rumah idaman sendiri. Polisi nyawa Takafulink MRTA ini digunakan sebagai perlindungan atas pinjaman atau hutang rumah

Takafulink Cerdik adalah pelaburan untuk pendidikan anak anda ada apabila mencapai usia 25 tahun. Dapatkan pelan Takafulink Cerdik untuk anak anda sekarang!

Posted by Muhammad | Friday, June 4, 2010 | 0 comments

Perbezaan amalan perniagaan yang dijalankan oleh pengendali takaful dan syarikat insurans konvensional adalah dari segi pelaburan dan konsep penjaminan. Urusniaga takaful hanya dibenarkan melabur dana yang diterima daripada peserta dalam pelaburan yang dibenarkan oleh Syariah. dalam perkara penjaminan, yang menjamin peserta-peserta takaful bukanlah syarikat takaful tetapi peserta-peserta itu sendiri. Segala bayaran tuntutan dikeluarkan daripada tabung yang telah terkumpulm sedangkan pengendali takaful hanya berfungsi sebagai pengusaha tabung wang peserta-peserta. Konsep ini berbeza dengan syarikat insurans konvensional di mana syarikat insurans itu sendiri itu sendiri yang menjamin peserta-peserta insurans.

Ciri-ciri produk Takaful Prudential BSN

1- Pematuhan kepada hukum syarak
2- Kontrak urusniaga adalah berdasarkan akad tabarru', mudharabah dan wakalah
3- Pengendali takaful merupakan pengurus tabung dan tidak memberi jaminan kepada peserta
4- Peserta menjamin antara satu sama lain melalui semangat kerjasama dan tabbaru'
5- Bebas daripada riba, gharar dan maisir
6- Adanya Majlis Pengawasan Syariah
7- Keuntungan akan dikongsi bersama di antara pengendali takaful dan peserta berdasarkan kepada Mudharabah atau Yuran Prestasi Pelaburan

Leave a Reply

Panel Hospital